European BPW Rome
European BPW Rome

Members European BPW with Carmen Taheny President BPW Ireland and BPW Galway member Moyra McMahon putting final touches to BPW European Conference in Galway May 2019

press to zoom

Meeting in Rome -BPW European Conference in Galway May 2019

press to zoom

Meeting in Rome -BPW European Conference in Galway May 2019

press to zoom

Meeting in Rome -BPW European Conference in Galway May 2019

press to zoom
BPW European Conference 2019
BPW European Conference 2019

(L-R) Young BPW European President Benedetta Palermo, Carmen Taheny President BPW Ireland and BPW European coordinator Giuseppina Bombaci  in Rome to discuss the BPW 16th European Conference coming to Galway Ireland in May 2019.

press to zoom
BPW European Conference 2019
BPW European Conference 2019

(L-R)Young BPW European President Benedetta Palermo, International President Amany Asfour, Carmen Taheny President BPW Ireland and BPW European Co-ordinator Giuseppina Bombaci,  in Rome to discuss the BPW 16th European Conference coming to Galway Ireland in May 2019.

press to zoom
BPW European Conference 2019
BPW European Conference 2019

(L-R)Young BPW European President Benedetta Palermo, Carmen Taheny President BPW Ireland, Alice Minuto Young BPW Italy, and BPW European Co-ordinator Giuseppina Bombaci,  in Rome to discuss the BPW 16th European Conference coming to Galway Ireland in May 2019.

press to zoom
press to zoom